Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:28 09/12/2021 (GMT+7)
Đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn khoa học, sáng tạo hơn

Đồng Nai - Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn Đồng Nai cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới, phải khoa học hơn, sáng tạo hơn.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị: Công đoàn Đồng Nai cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị: Công đoàn Đồng Nai cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn

Ngày 8.12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã tham dự trực tuyến, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động – cho các cán bộ công đoàn Đồng Nai.

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn Đồng Nai cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới, phải khoa học hơn, sáng tạo hơn.

Theo đó, khi đưa ra kế hoạch hoạt động công đoàn không dựa vào ý chí chủ quan của Công đoàn mà căn cứ vào nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người lao động, căn cứ việc Công đoàn làm tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nắm bắt xem tâm tư nguyện vọng người lao động cần gì, mong muốn gì, để từ đó xác định nội dung và mục tiêu hoạt động cụ thể. 

Chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động

Về triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu lưu ý 7 nhiệm vụ chính tổ chức công đoàn cần quan tâm.

Trong đó nổi bật là các nhiệm vụ: Tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần, nhất là quan tâm chăm lo trong các dịp Tết Nguyên đán hàng năm cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa; Tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; Nâng cao tính thực chất của các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đặt chỉ tiêu đến năm 2023 phấn đấu đạt 750.000 đoàn viên công đoàn, từ 70% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể… và đến năm 2045 hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam; Phấn đấu 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể và 80% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia.  

https://laodong.vn/ldld-dong-nai/doi-moi-noi-dung-phuong-thuc-hoat-dong-cong-doan-khoa-hoc-sang-tao-hon-982415.ldo

HÀ ANH CHIẾN (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: