Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:24 09/12/2021 (GMT+7)
Công đoàn đề xuất nhiều chính sách có lợi cho người lao động

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đời sống sinh hoạt của người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng, nhưng việc làm và thu nhập của người lao động trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục được duy trì. Thu nhập bình quân NLĐ ước đạt 13 triệu đồng/tháng.

Người lao động ngành điện. Ảnh: Hoa Việt Cường

Người lao động ngành điện. Ảnh: Hoa Việt Cường

Theo ghi nhận của Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐĐLVN), tại các đơn vị, chế độ chính sách mới liên quan đến NLĐ được thực hiện kịp thời và đầy đủ, 100% NLĐ được ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật và tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động, người quản lý lao động với NLĐ được hài hòa, ổn định không xảy ra tranh chấp; đoàn viên, NLĐ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, có ý thức phấn đấu, tự học tập nâng cao trình độ bản thân, phát huy sáng kiến cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất lao động, gắn bó cùng doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Trong năm 2021, CĐ ĐLVN cũng đã phối hợp với Tập đoàn đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN… về việc xây dựng cơ chế tiền lương cho NLĐ của ngành Điện có tính đến cơ chế đặc thù gắn với công việc và kết quả thực hiện công việc, nhằm đảm bảo thu nhập cho NLĐ; không tính theo lợi nhuận do doanh nghiệp phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng quy định về thời giờ làm việc cho NLĐ làm công việc có tính chất đặc biệt quản lý, vận hành hệ thống điện phải thường trực 24/24 giờ và NLĐ cần nhiều thời gian di chuyển đến địa điểm làm việc các nhà máy thủy điện ở vùng sâu, vùng xa; cơ chế khuyến khích NLĐ nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu từ nguồn kinh phí hạch toán vào giá thành… 

https://laodong.vn/cd-dien-luc/cong-doan-de-xuat-nhieu-chinh-sach-co-loi-cho-nguoi-lao-dong-982395.ldo

HÀ ANH (báo lao động)

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: