Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:16 31/05/2023 (GMT+7)
Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023 - Tôn vinh ý chí Việt Nam

Vinh quang Việt Nam là một sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng; gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là những tấm gương điển hình khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế, xã hội đất nước, truyền cảm hứng, nghị lực sống cho xã hội theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

QUỲNH CHI (báo lao động)

https://laodong.vn/cong-doan/chuong-trinh-vinh-quang-viet-nam-lan-thu-18-nam-2023-ton-vinh-y-chi-viet-nam-1198747.ldo

In
Về đầu
Lượt truy cập: