Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:55 11/07/2020 (GMT+7)
CĐVC tỉnh TT Huế:Tuyên dương hơn 100 tập thể,cá nhân là điển hình tiên tiến

Ngày 10.7, Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2016 - 2020.

5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã kịp thời đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động.

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên dương 32 tập thể và 72 cá nhân là những điển hình tiên tiên giai đoạn (2016 - 2020). Ảnh: PĐ.

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên dương 32 tập thể và 72 cá nhân là những điển hình tiên tiên giai đoạn (2016 - 2020). Ảnh: PĐ.

Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, nhiệt tình, trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức, lao động từng lĩnh vực, từng vị trí công tác, tích cực đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Qua đó, làm cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền nhận thức và đánh giá đúng hơn về vị trí vai trò của các tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, môi trường quản lý Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên dương 32 tập thể và 72 cá nhân là những điển hình tiên tiến giai đoạn (2016 - 2020), đề cử 3 tập thể và 6 cá nhân tham dự Hội nghị điển hình tiến tiến của LĐLĐ tỉnh.

https://laodong.vn/cong-doan/cdvc-tinh-tt-huetuyen-duong-hon-100-tap-theca-nhan-la-dien-hinh-tien-tien-818753.ldo

PHÚC ĐẠT (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: