Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:46 14/08/2020 (GMT+7)
Báo Lao Động luôn thể hiện chính kiến về giai cấp công nhân

Đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam nhận định Báo Lao Động luôn thể hiện chính kiến về giai cấp công nhân.

Báo Lao Động luôn thể hiện chính kiến về giai cấp công nhân.

Báo Lao Động luôn thể hiện chính kiến về giai cấp công nhân.

Báo Lao Động đã luôn thể hiện được chính kiến về những vấn đề quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng với giai cấp công nhân, về chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với công nhân lao động, trước đây là trong khu vực nhà nước, sau này là ở cả các thành phần kinh tế khác.

Khi tôi còn làm lãnh đạo Công đoàn, tôi có suy nghĩ không thể có cơ quan nào thay cho tiếng nói của báo để truyền đạt những đường lối chính sách của Đảng đối với công nhân lao động, từ đó làm tốt công tác vận động, tổ chức giai cấp công nhân. Trước đây cũng như hiện nay, Báo Lao Động đã giúp truyền đạt tất cả mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn.

https://laodong.vn/cong-doan/bao-lao-dong-luon-the-hien-chinh-kien-ve-giai-cap-cong-nhan-827731.ldo

PV (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: