Trang chủChuyên đềCông tác nữ công, giới
Công tác nữ công, giới
Cập nhật lúc 11:00 24/05/2019 (GMT+7)
Phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ

Trong nhiệm kỳ 2008-2013, theo báo cáo thống kê chưa đầy đủ của các cấp công đoàn: có 157 cán bộ nữ công chuyên trách cấp LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở có Ban Nữ công quần chúng hoặc phân công ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn phụ trách công tác nữ công, với số lượng 230.000 ủy viên ban nữ công quần chúng (tăng khoảng 70.000 ủy viên so với đầu nhiệm kỳ). Hầu hết cán bộ nữ công có trình độ đại học, nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực tham mưu có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương đã tổ chức tôn vinh, biểu dương 68.860 cán bộ nữ công tiêu biểu được lao động nữ tin yêu, cán bộ công đoàn và doanh nghiệp đánh giá cao và ghi nhận những thành tích đạt được. Trong 2 năm (năm 2014, 2015), Tổng Liên đoàn biểu dương 185 trưởng ban nữ công CĐCS, cán bộ nữ tiêu biểu trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Năm 2019 biểu dương 90 cán bộ nữ công tiêu biểu thuộc các cấp công đoàn.   

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ nữ công chủ yếu là bán chuyên trách, thường xuyên biến động, chưa được bồi dưỡng kịp thời các kiến thức cần thiết để tổ chức hoạt động nữ công; tài liệu tuyên truyền chính sách, pháp luật cho hoạt động nữ công ở cơ sở còn ít và chưa cập nhật kịp thời các thông tin về bình đẳng giới và phụ nữ cũng như quyền và lợi ích của lao động nữ trong các văn bản pháp luật.

Theo khảo sát của Ban nữ công Tổng Liên đoàn (năm 2018) cho thấy: người lao động cho rằng, 5 yêu cầu quan trọng nhất đối với một cán bộ nữ công tiêu biểu là: biết lắng nghe, cảm thông, chia sẻ với đoàn viên và người lao động (97.7%), hiểu biết về pháp luật và lao động nữ (96.2%), dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chăm lo, bảo vệ cho lao động nữ (92.3%), có khả năng tham mưu, thuyết phục ban chấp hành CĐCS về những vấn đề cần quan tâm đối với đoàn viên, lao động nữ (86,2%), biết phối hợp với người sử dụng lao động (83.1%).

Để  phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ là thúc đẩy, phát triển những hoạt động, sáng kiến, sáng tạo có hiệu quả của cán bộ nữ công nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ ngày càng tốt hơn. Để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ này, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

+ Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền cùng cấp, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp đối với công tác nữ công, cán bộ nữ công tiêu biểu;

Quan tâm bổ sung cơ cấu cán bộ lãnh đạo chủ chốt công đoàn là nữ, nhất là cán bộ nữ (trưởng ban, phó trưởng ban) phụ trách công tác nữ công tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn. Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng giới thiệu cán bộ nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ năng lực tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp và lãnh đạo chủ chốt các cấp nhân dịp chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV.

+ Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công, tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với lao động nữ; chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần cho lao động nữ, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, tham gia xây dựng TULĐTT với những điều khoản có lợi hơn quy định pháp luật đối với lao động nữ; tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, đặc biệt là thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; duy trì phát triển các mô hình hiệu quả nhằm giúp cho lao động nữ có điều kiện phát triển như tăng cường hoạt động của các câu lạc bộ, xây dựng quỹ hỗ trợ lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chăm lo tới sức khỏe của lao động nữ, chăm lo tốt hơn cho con CNVCLĐ, hỗ trợ lao động nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

+ Công tác cán bộ cần được quan tâm hơn nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công có tính chuyên nghiệp; hình thành mạng lưới cán bộ nữ công, thiết lập đội ngũ cộng tác viên, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ nữ công các cấp; nâng cao chất lượng tuyển dụng, quy hoạch, tạo nguồn và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống;

+ Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công; Đa dạng hóa các hình thức đào tạo kỹ năng, kiến thức và tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo đảm lợi ích vật chất, tinh thần cho cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công; Cải tiến công tác đánh giá, sử dụng cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công.

 + Tiếp tục duy trì các hoạt động biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc theo nhiệm kỳ; xây dựng tiêu chí đề xuất một giải thưởng dành riêng cho cán bộ nữ công đoàn và nữ CNVCLĐ tiêu biểu dịp Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hoặc Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7.

Những giải pháp trên được triển khai sẽ góp phần quan trọng phát huy vai trò cán bộ nữ công tiểu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ./.

Trịnh Thanh Hằng, UVĐCT, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: