Trang chủChuyên đềChính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Chính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Cập nhật lúc 03:27 07/06/2019 (GMT+7)
Tổng LĐLĐVN đề xuất: Người lao động bị suy giảm sức khỏe, làm công việc nặng nhọc, độc hại có quyền nghỉ hưu sớm hơn từ 7 - 10 năm

Dự thảo Bộ luật Lao động đang được Quốc hội thảo luận và nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là vấn đề tuổi nghỉ hưu, bởi nó tác động sâu sắc đến đời sống, việc làm của công nhân lao động cũng như nhiều vấn đề khác trong xã hội.

Hiện nay, xu hướng tăng tuổi nghỉ hưu cơ bản diễn ra ở các nước thiếu lao động, trong khi Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, tình hình thiếu việc làm và thất nghiệp ở mức 2%/năm, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi 1,46%, mỗi năm trung bình có khoảng 1,2 triệu người bước vào thị trường lao động. Việt Nam cũng đồng thời bước vào thời kỳ già hóa dân số, việc quy định tuổi nghỉ hưu phải tính toán cân nhắc kỹ lưỡng, phải tính toán đến nhu cầu có việc làm của lực lượng lao động trẻ (trong bối cảnh nước ta giảm biên chế) và nguyện vọng của một bộ phận người lao động lớn tuổi không còn muốn tiếp tục làm việc. Nhiều doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân công trực tiếp, không muốn sử dụng lao động lớn tuổi cho những công việc trực tiếp sản xuất (hiện nay, nhiều doanh nghiệp tìm cách chấm dứt hợp đồng lao động với nhiều công nhân từ 35 -45 tuổi) do độ tuổi càng lớn thì sức khỏe, độ nhanh nhạy, kỹ năng làm việc của người lao động càng giảm, trong khi phải trả lương cao vì thâm niên làm việc. Mặt khác, tuy tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng cao nhưng thực tế sức khỏe của người dân thì chưa tốt.

  

Tổng Liên đoàn đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát, gặp gỡ trực tiếp người lao động, tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến; chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố lấy ý kiến người lao động và cán bộ công đoàn. Qua thu thập ý kiến người lao động, phần lớn người lao động, đặc biệt là những người lao động trực tiếp chưa đồng tình với việc tăng tuổi nghỉ hưu ở thời điểm hiện nay.

Tổng LĐLĐVN quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tuy nhiên, mức và lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu quy định trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này cần phải xem xét đến các yếu tố: đối tượng, lĩnh vực ngành nghề và cần được thiết kế linh hoạt hơn.

Theo đó, cần cân nhắc đến các đối tượng là công nhân, lao động trực tiếp trong khu vực sản xuất, dịch vụ và một số ngành nghề đặc thù như giáo viên mầm non, tiểu học, người làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Đối với những đối tượng này, phải đánh giá tác động và tiếp tục lắng nghe ý kiến trực tiếp từ họ; giao Chính phủ quy định chi tiết theo hướng xem xét để không tăng, hoặc có lộ trình tăng chậm hơn và có các chính sách hỗ trợ linh hoạt, không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động. Đối với người lao động bị suy giảm sức khỏe, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có quyền nghỉ hưu sớm hơn từ 7 - 10 năm so với quy định.

Đ.L (Tổng hợp)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: