Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 08:37 01/11/2022 (GMT+7)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cơ quan công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2022. Cụ thể như sau:

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

- Căn cứ Kế hoạch số 267/KH-TLĐ ngày 26/10/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cơ quan công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2022;

- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng công chức, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức  năm 2022, như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;          

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn chung

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan;

- Trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt;

- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe;

- Điềm tĩnh, cẩn thận;

- Có khả năng đoàn kết nội bộ;

- Có khả năng tuyên truyền, vận động;

- Hiểu biết về luật pháp, chính sách chế độ, quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, lao động;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

2. Số lượng, vị trí, yêu cầu về trình độ chuyên môn

Năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng 43 người (Phụ lục chi tiết gửi kèm theo).

III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm. Thí sinh dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và thí sinh dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

b) Bản sao bảng điểm, bằng tốt nghiệp đại học (kể cả bằng tiến sĩ, thạc sĩ nếu có), theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đối với bảng điểm, bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, phải kèm bản sao văn bản được Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (bản dịch thuật công chứng), theo quy định tại Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT, ngày 08/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

c) 05 phong bì dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ liên hệ của ứng viên dự tuyển.

2. Một số điểm cần lưu ý đối với ứng viên dự tuyển:

- Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí việc làm tuyển dụng, nếu một ứng viên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào hai vị trí việc làm trở lên sẽ không được đưa vào danh sách dự tuyển.

- Hồ sơ dự tuyển của ứng viên được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24 cm*32cm. Ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại và địa chỉ liên lạc trên túi hồ sơ.

- Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

- Ứng viên đăng ký dự tuyển có quyền rút hồ sơ đã đăng ký dự tuyển để đăng ký vào một vị trí tuyển dụng khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển.

- Việc xác minh văn bằng, chứng chỉ và thẩm định tiêu chuẩn cụ thể khác (nếu có) được tiến hành sau khi có kết quả trúng tuyển; trường hợp ứng viên dự thi vi phạm sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

- Việc tính điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, đúng đối tượng được ưu tiên theo hồ sơ cá nhân. Trường hợp khai sai, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

a) Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022; đăng thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Lao động, Cổng thông tin điện tử của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và niêm yết tại trụ sở làm việc của Cơ quan Tổng Liên đoàn.

b) Nơi nhận hồ sơ và nộp lệ phí dự tuyển: Bộ phận Cán bộ, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, tầng 8, số 82 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024 3941 0894

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Dự kiến 400.000đ/thí sinh đăng ký dự tuyển (Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp hồ sơ dự tuyển không đủ điều kiện dự tuyển hoặc người dự tuyển bỏ thi, sẽ không được hoàn trả lệ phí dự tuyển.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung và hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 02 phần:

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh được thi tiếp vòng 2.

Đối với vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy vi tính: Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

b) Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết hoặc phỏng vấn hoặc thi viết kết hợp phỏng vấn):

- Thi viết: Thời gian thi 180 phút; thang điểm: 100 điểm;

- Thi phỏng vấn: Thời gian thi 30 phút; thang điểm 100 điểm.

- Thi viết kết hợp phỏng vấn. Thang điểm 100 điểm.

Vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành được tổ chức bằng hình thức phỏng vấn thì không thực hiện việc phúc khảo.

2. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ tại vòng 1

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

3. Xác định trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại điểm b khoản 1 mục IV Thông báo này đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí dự tuyển.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 tại điểm b khoản 1 mục IV Thông báo này cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

b) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định.

V. DANH SÁCH THÍ SINH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

1. Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức, kết quả thi tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) theo địa chỉ ứng viên đăng ký và trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, tại địa chỉ http://www.congdoan.vn.

2. Thời gian thi tuyển (dự kiến tháng 02 năm 2023), địa điểm thi tuyển cụ thể sẽ được thông báo cho thí sinh; đồng thời gửi thông báo cho thí sinh dự tuyển có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần tuyển, theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

(Phiếu đăng ký và Phụ lục số lượng, vị trí, yêu cầu về trình độ chuyên môn ở file gửi kèm)

Xem tệp đính kèm: Phieu%20Dang%20ky%20du%20tuyen%20gui%20kem%20TB%20so%20700(2).doc Phu%20luc%20kem%20theo%20TB%20so%20700%20N28-10.doc
In
Về đầu
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại Khu dân cư Hiệp Hòa 3, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Tân Trường, tỉnh Hải Dương THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2, tỉnh Quảng Trị THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2, tỉnh Quảng Trị Thông báo về kết quả thi tuyển công chức theo Kế hoạch 267/KH-TLĐ Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng Quý I/2023 Thông báo mời chào hàng rút gọn gói thầu “Thuê thiết bị màn hình Led, quả cầu Led và sản xuất Visual làm hiệu ứng cho các thiết bị điện tử” Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Thu âm, hòa âm, phối khí chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023”
Lượt truy cập: