Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 08:24 03/06/2021 (GMT+7)
Tìm nhà đầu tư tại KCN Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định

Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ

Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở (giai đoạn 2) thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định

 
   

(Đăng tại Trang thông tin điện tử của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao động, các phương tiện truyền thông khác thuộc tổ chức công đoàn)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng chính phủ giao nhiệm vụ triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 sửa đổi, bổ sung của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”

Thực hiện trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình thực hiện quy hoạch khu thiết chế công đoàn, thu hút các nhà đầu tư nhằm xã hội hóa tối đa nguồn lực thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân theo các quy định của pháp luật. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mời các nhà đầu tư phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn với các thông tin cơ bản như sau:

1. Mục tiêu: Xây dựng nhà ở thiết chế công đoàn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Địa điểm nghiên cứu lập dự án: Khu quy hoạch thiết chế Công đoàn tại KCN Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định

3. Thời hạn hết hạn nộp hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày đăng Thông báo mời nhà đầu tư

4. Thông tin liên hệ:

- Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn – Tầng 5 số 65 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số điện thoại: 0243.960.8989

- Các thông tin khác về dự án: Vui lòng liên hệ Ban QLDA thiết chế Công đoàn để cung cấp thông tin cụ thể của từng dự án.

5. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ nhà đầu tư phối hợp với Tổng Liên đoàn: Chi tiết nêu tại Hồ sơ mời nhà đầu tư (Ban QLDA thiết chế Công đoàn cung cấp khi nhà đầu tư quan tâm liên hệ)

In
Về đầu
Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Trà Nóc II, thành phố Cần Thơ Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Thuận Đạo, tỉnh Long An Thông báo nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tỉnh Phú Yên Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tỉnh Quảng Trị Tổng LĐLĐ Việt Nam thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức năm 2021 Kết quả xét duyệt hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2021 Thông báo tuyển dụng 21 công chức tại Cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam và một số cơ quan công đoàn ngành trung ương năm 2021
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: