Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 09:52 20/10/2022 (GMT+7)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022.

Căn cứ:

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của  Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

- Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động giai đoạn 2022 - 2026 đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt bằng quyết định số 4718/QĐ-TLĐ ngày 03/6/2022 cùa Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Công văn số 4631/TLĐ-ToC  ngày 25/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyển dụng viên chức năm 2022.

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Điều kiện:

Người đăng ký thi tuyển vào làm viên chức tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp đăng ký thi tuyển và có đủ các điều kiện sau đây (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo):

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tiêu chuẩn (theo vị trí việc làm):

- Ngoài các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn đào tạo theo bảng dưới đây, các ứng viên tuyển dụng vào vị trí Nghiên cứu viên phải đạt đầy đủ các yêu cầu về tin học và ngoại ngữ như sau:

+ Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

+ Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Số lượng

Tiêu chuẩn về trình độ, chuyên ngành đào tạo

Đơn vị làm việc

Mô tả công việc sẽ thực hiện

1. 

Chuyên viên phòng Thông tin khoa học - Hợp tác Quốc tế

01

Chuyên ngành Tin học;

Kỹ thuật phần mềm

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Phòng Thông Tin khoa học - Hợp tác Quốc tế

- Quản trị hệ thống mạng, cổng thông tin điện tử, văn phòng điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến và các trang thiết bị tin học văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện.

2. 

Nghiên cứu viên Phòng Quan trắc và Phân tích Môi trường lao động

01

Chuyên ngành

Hóa học, Môi trường

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường lao động, 99 Trần Quốc Toản,  Hoàn Kiếm, Hà  Nội

Chủ trì và tham gia nghiên cứu phát triển các phương pháp quan trắc xác định dung môi bay hơi, khí vô cơ trong không khí khu vực làm việc

3. 

Nghiên cứu viên Khoa Tâm sinh lý-Bệnh nghề nghiệp

01

Chuyên ngành Y học dự phòng/ BS Đa khoa

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp

Số 216 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu về: Dịch tễ môi trường và yếu tố tác hại nghề nghiệp; Quản lý sức khỏe nghề nghiệp; Tham gia các hoạt động khám sức khỏe nghề nghiệp

4. 

Nghiên cứu viên Khoa Tâm sinh lý-Bệnh nghề nghiệp

01

Chuyên ngành Y học dự phòng/ Y tế công cộng

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp

Số 216 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu về tâm sinh lý lao động, Egonomi; Tham gia các hoạt động khám đánh giá rủi ro nghề nghiệp; đánh giá Egonomi

5. 

 

Nghiên cứu viên Khoa xét nghiệm

01

 

Chuyên ngành Hóa

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp

Số 216 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Vị trí nghiên cứu các phương pháp phân tích các chỉ số sinh học nghề nghiệp thực hiện trên máy AAS, HPLS, LCMS

6. 

Chuyên viên Văn phòng Trung tâm

01

Chuyên ngành tài chính kế toán.

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có kinh nghiệm 02 năm làm việc tại đơn vị khoa học và công nghệ công lập

Trung tâm An toàn Lao động

Số 216 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Thực hiện công tác tài chính, kế toán của Trung tâm; Công tác hành chính của Văn phòng.

7. 

Chuyên viên Văn phòng Trung tâm

01

Chuyên ngành luật hoặc kỹ thuật

Tốt nghiệp Đại học trở lên

 

Trung tâm An toàn Lao động

Số 216 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị trí chứng nhận sự phù hợp, nhận hồ sơ, nhận mẫu, trả kết quả thử nghiệm (tuân thủ quy định phòng thử nghiệm Vilas 956)

8. 

Nghiên cứu viên Phòng Kỹ thuật An toàn

01

Chuyên ngành Điện, Điện tử

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Trung tâm An toàn Lao động

Số 216 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nghiên cứu các vấn đề An toàn điện

9. 

Nghiên cứu viên Phòng Kỹ thuật An toàn

01

Chuyên ngành Xây dựng

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Trung tâm An toàn Lao động

Số 216 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nghiên cứu các vấn đề An toàn xây dựng

10. 

Nghiên cứu viên Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp

02

Chuyên ngành Y học dự phòng/ Y tế công cộng/ BS Đa khoa, Sinh học

Tốt nghiệp Đại học trở lên

 

Phân viện Khoa học ATVSLĐ và BVMT miền Trung

Số 178 Triệu Nữ Vương, TP. Đà Nẵng

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học, tâm sinh lý, ecgonomi của người lao động. Đánh giá và đề xuất các giải pháp bảo vệ và nâng cao SKNN.

- Nghiên cứu các phương pháp đánh giá tâm sinh lý, ecgonomi ứng dụng trong thực tế.

- Các bệnh liên quan đến yếu tố tâm sinh lý lao động, nhân trắc học, ecgonomi.

- Các giải pháp bảo vệ và nâng cao SKNN.

11. 

Nghiên cứu viên Phòng Quan trắc và công nghệ môi trường

01

Chuyên ngành Hóa phân tích

Môi trường

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Phân viện Khoa học ATVSLĐ và BVMT miền Trung

Số 178 Triệu Nữ Vương, TP. Đà Nẵng

Quan trắc, phân tích các thông số môi trường lao động. Dự báo  ô nhiễm môi trường lao động..

Tư vấn, ứng dụng, chuyển giao công nghệ các dịch vụ về môi trường và môi trường lao động

Phân tích mẫu về môi trường nước, không khí, đất, trầm tích….

Xử lý thông tin, xây dựng chương trình, tài liệu, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

12. 

Nghiên cứu viên Phòng An toàn lao động

01

Chuyên ngành Cơ khí; nhiệt

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Phân viện Khoa học ATVSLĐ và BVMT miền Trung

Số 178 Triệu Nữ Vương, TP. Đà Nẵng

Nghiên cứu và tư vấn dịch vụ kỹ thuật an toàn thiết bị áp lực, thiết bị phòng chống cháy nổ

13. 

Chuyên viên Văn phòng Phân Viện

01

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; kế toán- kiểm toán,  tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên

Ưu tiên: có kinh nghiệm làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập

 

Phân viện Khoa học ATVSLĐ và BVMT miền Nam

Số 124 – 126 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện công tác kế hoạch – tổng hợp – công tác thông tin tuyên truyền của Văn phòng.

Thực hiện công tác tài chính, kế toán của Phân viện; công tác hành chính của Văn phòng.

14. 

Nghiên cứu viên Phòng Quan trắc và Công nghệ Môi trường

02

Chuyên ngành Hóa học; Kỹ thuật Môi trường, tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên

Phân viện Khoa học ATVSLĐ và BVMT miền Nam

Số 124 – 126 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ phòng ngừa, xử lý nhiễm môi trường bảo đảm an toàn và sức khoẻ người lao động.

Nghiên cứu phối hợp xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, đánh giá tác động môi trường.

Thực hiện các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường lao động; đánh giá, giám sát, dự báo ô nhiễm môi trường lao động. 

15. 

Nghiên cứu viên Phòng Khám, Điều trị BNN

03

Chuyên ngành Bác sĩ y học dự phòng, CN Y tế công cộng, tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên

 

Phân viện Khoa học ATVSLĐ và BVMT miền Nam

Số 124 – 126 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học, tâm sinh lý của người lao động trong môi trường lao động và điều kiện làm việc để đề xuất, nghiên cứu, thiết kế các giải pháp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nghề nghiệp.

- Thực hiện các dịch vụ khám sức khỏe, khám chữa bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp.

16. 

Nghiên cứu viên Phòng An toàn lao động

04

Chuyên ngành: Kỹ thuật; BHLĐ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên

Ưu tiên: có kinh nghiệm làm việc tại trung tâm kiểm định

Phân viện Khoa học ATVSLĐ và BVMT miền Nam

Số 124 – 126 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

-  Nghiên cứu xây dựng phương pháp, quy trình đánh giá hợp chuẩn, hợp quy các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn. Phối hợp xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động.

- Đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn và vệ sinh lao động, rủi ro sức khoẻ nghề nghiệp.

- Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất. Đo đạc, kiểm tra các hệ thống thiết bị an toàn, các yếu tố nguy hiểm trong môi trường lao động.

17. 

Nghiên cứu viên Trung tâm Đào tạo và An toàn số

02

Chuyên ngành Công nghệ thông tin, phần mềm, kỹ thuật, Môi trường

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Ưu tiên: có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên; Thạc sỹ kỹ thuật và kinh nghiệm làm ATVSLĐ tại cơ sở lao động

Trung tâm Đào tạo và An toàn số

- Nghiên cứu phát triển ứng dụng an toàn số, chuyển đổi số cho các hoạt động An toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường lao động;

- Nghiên cứu tin học hóa, số hóa các kỹ thuật và công cụ quản lý, kiểm soát an toàn cho các hoạt động sản xuất;

- Nghiên cứu, xây dựng các bộ công cụ, tiêu chí nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro, xây dựng văn hóa an toàn nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất;

18. 

Chuyên viên quản lý đào tạo sau đại học

02

Có kinh nghiệm thời gian công tác trong lĩnh vực ATVSLĐ

Tốt nghiệp  trên Đại học

Trung tâm Đào tạo và An toàn số

- Thực hiện quản lý đào tạo sau đại học về quản lý An toàn, sức khoẻ nghề nghiệp

3. Phương thức tuyển dụng

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

3.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính

a/. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b/. Miễn thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của  vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

c/. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục này, nếu trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

3.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

3.2.1. Đối với viên chức dự tuyển làm chuyên viên

a/. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

b/. Hình thức thi: Phỏng vấn

c/. Thời gian thi: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d/. Thang điểm: 100 điểm

3.2.2. Đối với viên chức dự tuyển làm nghiên cứu viên

a/. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (Mỗi ứng viên xây dựng Đề án với nội dụng phù hợp với công việc của vị trí dự tuyển để trình trước Hội đồng tuyển dụng của Viện).

b/. Hình thức thi: trình bầy Đề án

c/. Thời gian thi: Ứng viên trình bầy trong vòng 30 phút

d/. Thang điểm: 100 điểm

4. Xác định người trúng tuyển

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a/. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên

b/. Có điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4.2. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

4.3. Không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Mỗi thí sinh tham gia thi tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, ghi rõ xin thi tuyển vào vị trí, đơn vị nào).

– Bản Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển;

– Bản sao các văn bằng tốt nghiệp Đại học, trên Đại học phù hợp với vị trí tuyển dụng, kèm bảng kết quả học tập theo chương trình chính khóa; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp có văn bằng chứng chỉ do cơ sở  đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Bản sao giấy khai sinh (có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển;

– 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 06 tháng;

Thành phần hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định (không trả lại hồ sơ dự tuyển).

6. Lệ phí dự tuyển

500.000 đồng/thí sinh

Trường hợp thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và phí dự tuyển.

7. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian: từ ngày 17/10/2022 đến hết 17h00 ngày 17/11/2022 (các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động. Số 99 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Hình thức nộp Hồ sơ:

+ Nộp theo đường bưu điện, chuyển phát nhanh từ ngày 17/10 đến hết 17h00 ngày 17/11/2022 (tính theo dấu bưu điện).

+ Nộp trực tiếp tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động trong giờ  hành chính từ ngày 17/10/2022 đến hết 17h00 ngày 17/11/2022

9. Thời gian, địa điểm thi: Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động sẽ thông báo cụ thể sau.

In
Về đầu
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Tân Trường, tỉnh Hải Dương THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2, tỉnh Quảng Trị THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2, tỉnh Quảng Trị THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại Khu dân cư Hiệp Hòa 3, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ Thông báo về kết quả thi tuyển công chức theo Kế hoạch 267/KH-TLĐ Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng Quý I/2023 Thông báo mời chào hàng rút gọn gói thầu “Thuê thiết bị màn hình Led, quả cầu Led và sản xuất Visual làm hiệu ứng cho các thiết bị điện tử” Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Thu âm, hòa âm, phối khí chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023”
Lượt truy cập: