Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 04:19 19/06/2021 (GMT+7)
Thông báo về việc giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn bắt đầu từ năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2648/QĐ-TLĐ ngày 04/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn đề xuất đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo như sau:

1. Tên nhiệm vụ xét giao trực tiếp:

- Đề tài số 1: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho các cơ sở sản xuất ngành Điện”

- Đề tài số 2: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho một số các ngành có nguy cơ cao và đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro”

Chi tiết danh mục đề tài số 1 và số 2 trong phụ lục kèm theo Quyết định số 2648/QĐ-TLĐ ngày 04/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Phương thức: Phương thức xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu quy định tại Điều 5 Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Hồ sơ phải được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; danh sách tài liệu, văn bản có trong hồ sơ

Số lượng bộ hồ sơ gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 8 bản sao và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất trước 10 giờ 00 ngày 07/7/2021.

5. Nơi nhận Hồ sơ: Ban Chính sách – Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (số 65 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điện thoại: (024)39410894.

6. Tập đính kèm: Quyết định số 2648/QĐ-TLĐ ngày 04/6/2021.

 

 

 

Xem tệp đính kèm: 2648-QD_TLD(2).PDF
In
Về đầu
Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Trà Nóc II, thành phố Cần Thơ Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Thuận Đạo, tỉnh Long An Thông báo nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tỉnh Phú Yên Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tỉnh Quảng Trị Tổng LĐLĐ Việt Nam thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức năm 2021 Kết quả xét duyệt hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2021 Thông báo tuyển dụng 21 công chức tại Cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam và một số cơ quan công đoàn ngành trung ương năm 2021
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: