Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 09:39 15/11/2017 (GMT+7)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụngviên chức năm 2017

 

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thặng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Căn cứ Hướng dẫn số 37/HD-BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

- Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-TLĐ ngày 21/7/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công đoàn;

Căn cứ Quyết định  số 1808/QĐ-TLĐ ngày 31 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn;

Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn năm 2017 như sau:

     I. Điều kiện chung dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn xin dự tuyển vào vị trí việc làm cụ thể;

- Có lý lịch rõ ràng; có đầy đủ quyền công dân theo quy định của pháp luật;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa xóa bỏ án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

            II. Số lượng, vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng của vị trí việc làm

TT

Phòng

Vị trí - điều kiện - tiêu chuẩn

 1.  

Tài chính Kế toán

Tuyển dụng 01 vị trí kế toán: Kế toán

Hình thức: Thi tuyển

Vị trí: Kế toán

 

Tiêu chuẩn:

 • Có Bằng Đại học chuyên ngành về lĩnh vực Kế toán. Có kinh nghiệm công tác ít nhất 8 năm.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên.
 • Tin học: Trình độ B trở lên.

Ưu tiên:

 • Có trình độ thạc sỹ kinh tế, có khả năng giao dịch, làm việc độc lập,………
 • Người đã làm ở các Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản cấp bộ.
 1.  

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Tuyển dụng 01 vị trí: Lựa chọn nhà thầu, quản lý vốn đầu tư

Hình thức: Thi tuyển

Vị trí việc làm: Lựa chọn nhà thầu, quản lý vốn đầu tư

Tiêu chuẩn:

 • Có Bằng Đại học chuyên ngành về xây dựng dân dụng và công nghiệp. Có kinh nghiệm công tác ít nhất 15 năm;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên;
 • Tin học: Trình độ B trở lên.

Ưu tiên:

 • Người có khả năng giao dịch, làm việc độc lập;
 • Người đã làm ở các Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản cấp bộ.
 • Người đã từng làm việc trong đơn vị của nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan tương tự khác.
 1.  

Phòng Kỹ thuật thẩm định,

Tuyển dụng 01 vị trí việc làm: Kỹ thuật quản lý dự án

Hình thức: Thi tuyển

Vị trí: Kỹ thuật quản lý dự án

Tiêu chuẩn:

 • Có Bằng Đại học chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Có kinh nghiệm công tác ít nhất 15 năm trở lên;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên;
 • Tin học: Trình độ B trở lên;

Ưu tiên:

 • Người Có khả năng giao dịch, làm việc độc lập, đi công tác dài ngày;
 • Người đã làm ở các Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản cấp bộ;
 • Người đã từng làm việc trong đơn vị của nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan tương tự khác.
 1.  

Phòng Quản lý thi công;

Tuyển dụng 01 vị trí việc làm: Kỹ thuật quản lý dự án

Hình thức: Thi tuyển

Vị trí: Kỹ thuật quản lý dự án

Tiêu chuẩn:

 • Có Bằng Đại học chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Có kinh nghiệm công tác ít nhất 15 năm trở lên;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên;
 • Tin học: Trình độ B trở lên;

Ưu tiên:

 • Người Có khả năng giao dịch, làm việc độc lập, đi công tác dài ngày;
 • Người đã làm ở các Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản cấp bộ;
 • Người đã từng làm việc trong đơn vị của nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan tương tự khác.

            III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1, Đơn xin dự tuyển viên chức, nêu rõ vị trí dự tuyển;

2, Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3x4 (mẫu in sẵn) do người dự tuyển tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị nơi đang làm việc trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3, Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

4, Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

5, Chứng chỉ ngoại ngữ (có giá trị không quá 03 năm kể từ ngày cấp) và tin học theo yêu cầu của từng ngạch viên chức dự tuyển;

6, Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

            - Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được nộp bổ sung giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

            - Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên tại Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

            IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

            1. Thời gian:

            Buổi sáng: 9h - 11h;  Buổi chiều từ 14h – 16h tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 20/11 /2017 đến hết ngày 20/12 /2017. (Sau thời gian nói trên Hội đồng tuyển dụng không nhận hồ sơ dự thi)

            2. Địa điểm:

            Văn phòng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn, số 1A phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại 02439608989

            4.2. Địa điểm nhận hồ sơ:

            Tại Văn phòng Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn, số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            V. Hình thức và lệ phí thi tuyển

            1. Hình thức thi tuyển:

- Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 120 phút.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 hoặc thi trắc nghiệp, thời gian 30 phút.

- Môn ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút hoặc vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút.

- Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy thời gian 60 phút.

2. Lệ phí:

Mức thu lệ phí và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức căn cứ quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI. Thời gian, địa điểm thi tuyển

Thời gian và địa điểm thi cụ thể sẽ được Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn thông báo sau. Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển sẽ được thông báo và niêm yết tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn.

VII. Một số lưu ý

1. Việc tổ chức sơ tuyển thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước, và tại Điều 6, Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-TLĐ ngày 21/7/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn chỉ thông báo (gửi giấy mời) dự tuyển đến người có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần tuyển.

3. Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

4. Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 được dán tại Trung tâm Hội nghị cán bộ công đoàn, số 1a Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trang Web của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (congdoanvn.vn).

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: