Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 02:12 06/07/2021 (GMT+7)
Thông báo tuyển dụng 21 công chức tại Cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam và một số cơ quan công đoàn ngành trung ương năm 2021

Ngày 5/7/2021, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành thông báo số 374/TB-TLĐ về tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam và một số cơ quan công đoàn ngành trung ương năm 2021. Theo đó,

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Người được đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện gồm: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Những người  không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục thì không được đăng ký dự tuyển.

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO  

Tại Thông báo, Tổng LĐLĐ Việt Nam có yêu cầu về trình độ chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm dự tuyến. Trong đó, tiêu chuẩn chung là tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan; trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt; trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe; điềm tĩnh, cẩn thận; có khả năng đoàn kết nội bộ; có khả năng tuyên truyền, vận động; hiểu biết về luật pháp, chính sách chế độ, quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, lao động; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

 Số lượng, vị trí, yêu cầu về trình độ chuyên môn cụ thể như sau:

 

TT

Ban, đơn vị

Số lượng tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

  1.  

Ban Chính sách - Pháp luật

03 chỉ tiêu

Chuyên viên về Công tác công đoàn

- Trình độ đại học trở lên một trong các ngành: Luật, pháp luật quốc tế, kinh tế, thương mại, tài chính, xây dựng đảng và chính quyền nhà nước.

- Ưu tiên bằng loại giỏi, khá hoặc có 2 bằng đại học trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn về vị trí tuyển dụng.

  1.  

Ban Quan hệ Lao động

01 chỉ tiêu

Chuyên viên về Công tác công đoàn

- Trình độ đại học trở lên một trong các ngành: Kinh tế, quản trị nhân lực, bảo hiểm.

- Ưu tiên bằng loại giỏi, khá hoặc có 2 bằng đại học trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn về vị trí tuyển dụng

  1.  

Ban Tổ chức

02 chỉ tiêu

Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực

- Trình độ đại học trở lên một trong các ngành: Quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, luật, hệ thống thông tin quản lý.

- Ưu tiên người có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, khá, hoặc có 2 bằng đại học trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn về vị trí tuyển dụng.

  1.  

Văn phòng UBKT

03 chỉ tiêu

02 Chuyên viên về Công tác công đoàn

- Trình độ đại học trở lên một trong các ngành: Luật, kinh tế, kế toán, tài chính.

- Ưu tiên bằng loại giỏi, khá hoặc có 2 bằng đại học trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn về vị trí tuyển dụng.

01 Chuyên viên về Công tác tài chính

- Trình độ đại học trở lên một trong các ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán, kinh tế.

- Ưu tiên người có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, khá, hoặc có 2 bằng đại học trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn về kiểm toán, kiểm tra, thanh tra.

  1.  

Ban Tuyên giáo

01 chỉ tiêu

Chuyên viên về Công tác công đoàn

- Trình độ đại học trở lên một trong các ngành: Chính trị học, triết học, xây dựng đảng.

- Ưu tiên bằng loại giỏi, khá hoặc có 2 bằng đại học trở lên; đã hoặc đang giảng dạy, nghiên cứu về lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.

  1.  

Ban Tài chính

01 chỉ tiêu

Chuyên viên về Công tác tài chính

- Trình độ đại học trở lên một trong các ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Ưu tiên người có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, khá, hoặc có 2 bằng đại học trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn về tài chính công đoàn.

  1.  

Ban Đối ngoại

02 chỉ tiêu

Chuyên viên về Hợp tác quốc tế

- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Ngoại giao, ngoại thương, ngoại ngữ hoặc các trường đại học nước ngoài về chuyên ngành khoa học xã hội phù hợp với lĩnh vực đối ngoài và hợp tác quốc tế. Có bằng C1 tiếng Anh, tương đương IELTS 6.5 hoặc TOPTEFL iBT 91.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm thực tiễn về đối ngoại và hợp tác quốc tế.

  1.  

Văn phòng Tổng Liên đoàn

03 chỉ tiêu

02 Chuyên viên về Công tác công đoàn

- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Luật, kinh tế, quản trị kinh doanh.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm thực tiễn về công tác công đoàn, có chứng chỉ tốt nghiệp chương trình lý luận và nghiệp vụ công đoàn, có chứng chỉ văn thư - lưu trữ để phân công kiêm nhiệm văn thư - lưu trữ.

01 Chuyên viên về Công nghệ thông tin

- Trình độ đại học trở lên một trong các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông, Toán tin ứng dụng.

- Ưu tiên bằng loại giỏi, khá, hoặc có 2 bằng đại học trở lên, thông thạo ngôn ngữ lập trình C#, Asp.net, PHP; có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn về quản lý hệ điều hành Centos, Linux, Windows server; thông thạo về cơ sở dữ liệu Oracle, SQLserver, My SQL.

  1.  

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

02 chỉ tiêu

Chuyên viên về Công tác công đoàn

- Trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Luật, kinh tế, quản trị kinh doanh.

- Ưu tiên người có chứng chỉ văn thư - lưu trữ để phân công kiêm nhiệm văn thư - lưu trữ, có kinh nghiệm thực tiễn về vị trí tuyển dụng.

  1.  

Công đoàn Dệt may Việt Nam

03 chỉ tiêu

02 Chuyên viên về Công tác công đoàn (làm việc tại TP Hà Nội)

- Trình độ đại học trở lên một trong các ngành: luật, kinh tế, quản trị nhân lực, xã hội học, công tác xã hội, hành chính.

- Ưu tiên bằng loại giỏi, khá hoặc có 2 bằng đại học trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn về vị trí tuyển dụng.

01 Chuyên viên về tài chính công đoàn (làm việc tại Văn phòng 2 TP. Hồ Chí Minh)

- Trình độ đại học trở lên một trong các ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán, kinh tế.

- Ưu tiên bằng loại giỏi, khá, hoặc có 2 bằng đại học trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn về tài chính công đoàn.

 

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYẾN

 

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi. Vòng 1 là thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 02 phần. Phần I thi kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút. Phần II thi ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ, cần có bằng cấp, chứng chỉ về ngoại ngữ theo đúng yêu cầu quy định thì ứng viên dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ nếu có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết hoặc phỏng vấn). Trong đó, thi viết có thời gian thi 180 phút với thang điểm 100 điểm. Thi phỏng vấn có thời gian thi 30 phút với thang điểm 100 điểm.

XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại điểm b khoản 1 mục IV Thông báo này đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí dự tuyển.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 tại điểm b khoản 1 mục IV Thông báo này cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

 Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức, kết quả thi tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có)  theo địa chỉ ứng viên đăng ký và trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, tại địa chỉ http://www.congdoan.vn.

 Thời gian thi tuyển (dự kiến quý III/2021), địa điểm thi tuyển cụ thể sẽ được thông báo cho thí sinh; đồng thời gửi thông báo cho thí sinh dự tuyển có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần tuyển, theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm. Thí sinh dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và thí sinh dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (kể cả bằng tiến sĩ, thạc sĩ nếu có), theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đối với bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, phải kèm bản sao văn bản được Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (bản dịch thuật công chứng), theo quy định tại Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT, ngày 08/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

 05 phong bì dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ liên hệ của ứng viên dự tuyển.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận hồ sơ từ 13h30’ đến 16h00’ tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 05/7/2021 đến ngày 03/8/2021 tại Bộ phận Cán bộ, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, tầng 8, số 82 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024 3942 6071.

Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh đăng ký dự tuyển (Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp hồ sơ dự tuyển không đủ điều kiện dự tuyển hoặc người dự tuyển bỏ thi, sẽ không được hoàn trả lệ phí dự tuyển.

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí việc làm tuyển dụng, nếu một ứng viên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào hai vị trí việc làm trở lên sẽ không được đưa vào danh sách dự tuyển.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Bên cạnh đó, hồ sơ dự tuyển của ứng viên được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24 cm*32cm. Ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại và địa chỉ liên lạc trên túi hồ sơ; phiếu đăng ký dự tuyển, bản khai lý lịch không được tẩy xóa để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch. Ứng viên đăng ký dự tuyển có quyền rút hồ sơ đã đăng ký dự tuyển để đăng ký vào một vị trí tuyển dụng khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển.

Việc xác minh văn bằng, chứng chỉ và thẩm định tiêu chuẩn cụ thể khác (nếu có) được tiến hành sau khi có kết quả trúng tuyển; trường hợp ứng viên dự thi vi phạm sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. Việc tính điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, đúng đối tượng được ưu tiên theo hồ sơ cá nhân. Trường hợp khai sai, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

BAN TỔ CHỨC TLĐ

 

Xem tệp đính kèm: Phieu%20Dang%20ky%20du%20tuyen%20gui%20kem%20TB%20374%20N05-7.doc Thong%20bao%20so%20374-Tuyen%20dung%20N05-7-In.doc
In
Về đầu
Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Trà Nóc II, thành phố Cần Thơ Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tại KCN Thuận Đạo, tỉnh Long An Thông báo nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tỉnh Phú Yên Thông báo mời nhà đầu tư: Phối hợp với Tổng Liên đoàn tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn tỉnh Quảng Trị Tổng LĐLĐ Việt Nam thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức năm 2021 Kết quả xét duyệt hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2021 Thông báo về việc giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn bắt đầu từ năm 2022
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: