Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 10:05 28/02/2018 (GMT+7)
Thông báo lịch thi tuyển Lao động Ban QLDA thiết chế Công đoàn

Lịch thi tuyển Lao động Ban QLDA thiết chế Công đoàn

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BQLDA ngày 16/01/2018 của Trưởng Ban QLDA thiết chế Công đoàn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn;

Căn cứ Thông báo số 03/TB-BQLDA ngày 16/01/2018 của Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn về việc tuyển dụng lao động làm việc tại Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn,

Hội đồng Tuyển dụng nhân sự Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển về lịch thi tuyển lao động Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn như sau:

    1. Thời gian tập trung và thi tuyển:

- 14h00 ngày 02/3/2018 Toàn bộ thí sinh tập trung tại phòng họp Ban QLDA thiết chế Công đoàn nghe phổ biến quy chế tuyển dụng lao động.

- Từ 8h00 đến 8h30 ngày 03/3/2018 Thí sinh có số báo danh từ 01 đến 11 tập trung thi viết 30 phút.

- Từ 8h45 đến 9h15 ngày 03/3/2018 Thí sinh có số báo danh từ 12 đến 21 tập trung thi viết 30 phút.

- Từ 9h30 đến 10h00 ngày 03/3/2018 Thí sinh có số thứ báo danh từ 22 đến 33 tập trung thi viết 30 phút.

    2. Địa điểm:

 Tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn

  Hội đồng Tuyển dụng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn thông báo đến các thí sinh dự thi được biết và thực hiện

Xem tệp đính kèm: TH%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20l%E1%BB%8Bch%20thi%20tuy%C3%AAn%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng.docx
In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: