Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 09:43 16/06/2017 (GMT+7)
Kế hoạch số 15/KH-TLĐ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Ngày 08 tháng 6, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-TLĐ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Theo đó, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chủ động triển khai kế hoạch, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thống kê số liệu; báo cáo và các phụ lục số liệu kèm theo gửi về Tổng Liên đoàn (qua ban Tuyên giáo) trước ngày 15 tháng 11 năm 2017.

In
Về đầu
Tin Công đoàn