Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 02:00 11/06/2018 (GMT+7)
Tổng LĐLĐVN – Bộ TN&MT: Phối hợp góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Chiều 16/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường vàBộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chủ trì Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ TN&MT và Tổng LĐLĐ Việt Nam góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023.

Tham dự buổi Lễ, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có các Phó Chủ tịch: Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Lý cùng các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các Ban của Tổng Liên đoàn. về phía Bộ TN&MT có các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLT-TLDD-BTNMT ngày 15/11/2004 giữa Bộ TN&MT với Tổng LĐLĐVN về việc phối hợp hành động bảovệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững, trong thời gian qua, Tổng LĐLĐVN đã coi trọng công tác tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động, Tổng Liên đoàn đã tổ chức biên soạn và cung cấp các tài liệu giáo dục về môi trường phù hợp với cán bộ, công chức, đoàn viên và người lao động, lồng ghép nội dung giáo dục về môi trường với nội dung giáo dục về an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm sức khỏe cho người lao động là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Bảo vệ môi trường.

Trong 13 năm qua, Tổng Liên đoàn đã tổ chức chương trình tập huấn về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động cho trên 20.000 lượt cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và hàng trăm ngàn cán bộ công đoàn phụ trách công tác Bảo hộ lao động và BVMT của các doanh nghiệp.Thực hiện quản lý thống nhất hệ thống an toàn vệ sinh lao động với bảo vệ môi trường trong hệ thống công đoàn. Nội dung huấn luyện về bảo hộ lao động cho người sử dụng lao động và người lao động do Tổng Liên đoàn thực hiện đã được lồng ghép các kiến thức về bảo vệ môi trường. Các Ban, đơn vị chức năng của Tổng Liên đoàn,các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương cũng như các công đoàn cơ sở đã cung cấp tài liệu và hỗ trợ giảng viên, tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn về công tác An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho hàng trăm ngàn lượt người là các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên thuộc các cơ sở sản xuất và gần 400.000 người lao động.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều hội thảo với các qui mô khác nhau có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý các doanh nghiệp trong và nước ngoài nhằm trao đổi kinh nghiệm, tăng cường quản lý môi trường, quản lý an toàn vệ sinh lao động nhằm phát triển sản xuất một cách bền vững, góp phần nâng cao đời sống và sức khỏe người lao động.   

Giám sát, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong giai đoạn 2018 - 2023, Bộ TN&MT và Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất sẽ tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.Chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia quản lý, giám sát bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động có môi trường sống và làm việc trong lành; các cấp công đoàn, đơn vị sự nghiệp và kinh tế công đoàn được tiếp cận, khai thác, sử dụng tài nguyên - môi trường theo các chương trình, dự án phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông qua hoạt động phối hợp, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích người lao động, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện, đồng thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tặng Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho lãnh đạo, cán bộ Bộ TN&MT

Theo chương trình phối hợp vừa ký kết, hai bên cùng nhau thực hiện 7 nội dung phối hợp. Cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức và vận động CNVCLĐ tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên lồng ghép với phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” do Tổng LĐLĐVN phát động. Tổ chức các chương trình hành động và các hoạt động cụ thể nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì Môi trường và các sự kiện môi trường khác hàng năm;

Hai bên cùng phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu;

Phối hợp trong biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn về quản lý, giám sát, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Biên soạn và cung cấp các tài liệu tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp cho CNVCLĐ lồng ghép với nội dung tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động;

Bên cạnh đó cùng xây dựng chương trình lồng ghép về quản lý thống nhất hệ thống an toàn vệ sinh lao động với bảo vệ môi trường trong hệ thống công đoàn; phối hợp nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học và sử dựng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác của mỗi cơ quan;

Chương trình cũng sẽ xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình CNVCLĐ tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá hiệu quả để nhân rộng mô hình; tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường” tạo cơ hội trao đổi, thảo luận về công tác bảo vệ môi trường với người lao động tại các doanh nghiệp; đồng thời, tôn vinh người lao động, cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp;

Tuyên truyền, giới thiệu về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong hệ thống các cơ quan của ngành tài nguyên - môi trường, trong các hoạt động truyền thông khác phù hợp với tính chất, nội dung của hoạt động; 

Đánh giá sức khỏe môi trường, nhất là ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người lao động nói riêng và dân cư xung quanh các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp; Triển khai ứng dụng các dự án kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm mục đích bảo vệ môi trường, phục vụ tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu;

Chương trình cũng nhằm bảo đảm quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án Thiết chế công đoàn tại các Khu công nghiệp - khu chế xuất và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các Thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp - khu chế xuất…

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao tặng Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường" cho Thường trực Đoàn Chủ tịch và cán bộ TLĐ

Đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như những bài học và đề xuất hợp tác trong 14 năm qua, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà bày tỏ sự vui mừng vì sự hợp tác và đánh giá cao những kết quả của chương trình phối hợp giữa Bộ TN&MT với Tổng LĐLĐ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở trong thời gian vừa qua. 

Đề cập đến vấn đề môi trường hiện nay mang tính toán cầu phức tạp. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu rất cần đến sự tham gia của cộng đồng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bàytỏtin tưởng vào sự phối hợp với Tổng Liên đoàn, bởi lực lượng đoàn viên côngđoàn hiện nay là lực lượng tiên tiến, có tri thức và sẽ đi đầu trong các lực lượng lao động ở nước ta.Ông cũng đồng tình cho rằng, sắp tới sẽ tổ chức thêm các diễn đàn để huy động sự tham gia nhiều hơn nữa của công nhân trong công tác bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên và ứng phó với biển đổi khí hậu… 

Phát biểu tại buổi Lễ,Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết, chương trình phối hợp hôm nay đảm bảo tính kế thừa chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong 14 năm qua đồng thời mở ra một chương mới trong công tác phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN với Bộ TN&MT trong thời gian tới.

Bên cạnh việc quán triệt nội dung chương trình ký kết, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Bùi Văn Cường đề nghị các cơ quan giữa hai bên nhất là ở cơ sở đẩy mạnh việc triển khai các nội dung giữa hai bên đã ký kết bằng nội dung cụ thể đểChương trình ký kết được triển khai ở các cấp CĐ; để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn Việt Nam đều vận dụng tốt nội dung giám sát và tạo nên sức sống cho chương trình này.

Ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của các lãnh đạo, cán bộ hai ngành, Tổng LĐLĐVN và Bộ TN&MT đã trao tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” cho 24 cá nhân.

T.A

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: