Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 11:01 06/12/2023 (GMT+7)
Nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho cả cán bộ quản lý

Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ an toàn vệ sinh viên chuyên trách và bán chuyên trách tại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các đơn vị trực thuộc được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Theo Lao động

In
Về đầu
Lượt truy cập: