Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 09:23 13/10/2023 (GMT+7)
Đảm bảo an toàn xã hội nhờ công tác phối hợp

Trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được các cấp Công đoàn huyện Đan Phượng (Hà Nội) quan tâm phối hợp thực hiện. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện và Công an huyện đã ký kết chương trình phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra.

Nhiều mô hình hiệu quả

Những năm qua, phong trào “Thi đua yêu nước” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ ) và hoạt động của các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Đan Phượng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó phải kể đến việc thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong CNVCLĐ.

Hiện nay, LĐLĐ huyện trực tiếp chỉ đạo, quản lý 160 Công đoàn cơ sở với 6.212 đoàn viên. Trong đó: Công đoàn khối hành chính sự nghiệp 82 đơn vị, số đoàn viên 3.556, Công đoàn khối doanh nghiệp là 78; tổng số CNVCLĐ trên địa bàn huyện khoảng 13.000 người. Để phát huy vai trò của CNVCLĐ trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, LĐLĐ huyện và Công an huyện đã ký kết quy chế phối hợp triển khai, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Đan Phượng giai đoạn 2018 - 2023. Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đều có hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong các cấp Công đoàn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Đảm bảo an toàn xã hội nhờ công tác phối hợp
Tập huấn an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong công nhân.

 

 

Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng, cho biết, nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp các lực lượng cũng như việc huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, Công an huyện và LĐLĐ huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện ban hành 5 Chỉ thị, 5 Chương trình, 15 Kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham mưu Ban chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành phố…

Trong 5 năm qua, hai ngành đã phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt nhiều kết quả thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách pháp luật cũng như các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Cụ thể, tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như: Tổ chức 426 buổi thông tin thời sự về công tác an ninh quốc phòng, treo 2.602 pa nô, áp phích, băng rôn; trên các trục đường, điểm công nghiệp, làng nghề; phối hợp phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn với 1.062 tin, 1.112 bài viết có nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng về phòng chống ma túy, HIV/AIDS với chủ đề “Hãy nói không với ma túy” dưới hình thức sân khấu hóa; tổ chức các hoạt động mít tinh ra quân cổ động với hàng triệu lượt người tham gia; tổ chức 5 hội nghị tập huấn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới 272 cán bộ Công đoàn; tổ chức 415 buổi đến 25.986 lượt đoàn viên công đoàn tiếp cận, nắm bắt về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ luật Lao động, các chương trình, kế hoạch công tác của Huyện ủy... Tổ chức 19 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 3.387 cán bộ công đoàn các khối và công nhân lao động tại 7 công ty, doanh nghiệp có đông lao động .

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã mở chuyên mục Công đoàn với người lao động phát sóng trên hệ thống Đài truyền thanh của huyện vào thứ 5 hàng tuần. Hàng năm viết hàng trăm tin, bài tuyên truyền trên trang Fanpage của LĐLĐ Thành phố, Báo Lao động Thủ đô, Cổng thông tin điện tử của huyện, trang Zalo, Facebook Công đoàn huyện Đan Phượng... Tổ chức 7 buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền huyện, các chuyên gia về chính sách pháp luật với CNVCLĐ về những lĩnh vực liên quan trong đời sống việc làm và tình hình an ninh trật tự trong các nhà trường, các doanh nghiệp, khu nhà trọ.

Đổi mới nội dung, hình thức

Theo bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng, công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ luôn được các cấp Công đoàn chú trọng. Thông qua các hình thức khác nhau, Công đoàn các cấp đã tuyên truyền các phương thức phòng chống tội phạm trong tình hình mới, tuyên truyền xây dựng ý thức văn hóa giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường cho CNVCLĐ... qua đó, ý thức về việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước của CNVCLĐ trong toàn huyện được nâng lên rõ rệt…

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trên địa bàn huyện trong thời gian tới, hai ngành sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp, đưa việc thực hiện phối hợp vào chương trình công tác hàng năm. Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác nắm tình hình có liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục… để giải quyết ngay, không để phát sinh thành “điểm nóng” và phức tạp cũng như làm tốt công tác vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên, công nhân viên, cán bộ, chiến sĩ... tham gia cảm hóa giáo dục và quản lý người có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cuộc sống và không tái phạm.

Cùng với đó, tổ chức rà soát, đánh giá các mô hình, chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, qua đó kiến nghị loại bỏ những mô hình, chuyên đề không còn phù hợp với tình hình, tính chất của địa bàn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, chuyên đề điển hình tiên tiến, đồng thời sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Theo Thượng tá Đỗ Danh Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Đan Phượng, qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp, lực lượng Công an và Công đoàn các cấp đã vận động hội viên, đoàn viên, quần chúng cung cấp 3.291 tin về an ninh trật tự phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp với lực lượng Công an tổ chức quản lý, giáo dục 1.305 lượt người có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.. Đồng thời, giải quyết trên 20 vụ mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Theo LĐTĐ

In
Về đầu
Lượt truy cập: