Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 04:39 10/05/2019 (GMT+7)
“Mỏ xanh, mỏ sạch, mỏ hiện đại, mỏ ít người”

Đó là mục tiêu luôn được quán triệt trong toàn thể cán bộ, CNV Công ty Cổ phần Than Hà Lầm thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV)- đơn vị chuyên kinh doanh, khai thác và thu gom than cứng. Là một ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Cty CP Than Hà Lầm luôn coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động. Hiện nay, tổng số lao động tại Cty là 3189 người trong đó có 626 là nữ. 100% NLĐ tại Cty được tham gia bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Đó là mục tiêu luôn được quán triệt trong toàn thể cán bộ, CNV Công ty Cổ phần Than Hà Lầm thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV)- đơn vị chuyên kinh doanh, khai thác và thu gom than cứng.  Là một ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Cty CP Than Hà Lầm luôn coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động. Hiện nay, tổng số lao động tại Cty là 3189 người trong đó có 626 là nữ. 100% NLĐ tại Cty được tham gia bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Tuyên truyền tích cực, chú trọng sáng kiến về ATVSLĐ

Thực hiện Chỉ thị số 29 - CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATLĐ, VSLĐ) trong thời kỳ công nhiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; căn cứ điều kiện sản xuất, tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng ủy công ty xây dựng Chương trình hành động số 429/CTr-ĐU, ngày 15/01/2014 về đảm bảo an toàn - BHLĐ trong sản xuất than, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn, sự cố và bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công tác chỉ đạo triển khai được thực hiện tích cực thông qua việc ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện. Các nội dung trong quản lý nhà nước về ATVSLĐ được triển khai và đạt được kết quả tích cực như tuyên truyền; đào tạo cán bộ quản lý và huấn luyện ATLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động; đánh giá và quản lý rủi ro về ATVSLĐ; tham gia điều tra, xử lý các vụ TNLĐ; chăm sóc sức khỏe NLĐ; công tác thanh kiểm tra; thực hiện chế độ, chính sách về ATLĐ cho người lao động...

Bên cạnh đó, Công ty hết sức coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ. Việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên và liên tục tới từng người lao động bằng các hình thức tuyên truyền đầu ca sản xuất, tuyên truyền trên loa truyền thanh, tuyên truyền bằng phim ảnh, pa nô, áp phích... Những người lao động vi phạm công tác ATVSLĐ đều được huấn luyện lại an toàn, viết kiểm điểm đọc trên loa truyền thanh Công ty để nhắc nhở răn đe mọi người thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Các vụ TNLĐ xảy ra trong tập đoàn và trong Công ty đều được phổ biến rút kinh nghiệm sâu sắc để đưa ra các biện pháp phòng ngừa trong quá trình làm việc.

Công ty luôn khuyến khích CNLĐ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất nhằm cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động đặc biệt chú trọng đến sáng kiến về ATVSLĐ. Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp” được Công ty và các đơn vị xây dựng và gắn liền với kế hoạch hoạt động, sản xuất, kinh doanh. Tại các đơn vị đã chủ động tự kiểm tra công tác ATVSLĐ định kỳ 3 tháng/lần. Mạng lưới ATVSV được kiện toàn hàng năm đảm bảo mỗi tổ, mỗi vị trí làm việc đều có ít nhất một ATVSV tham gia. Việc hoạt động mạng lưới ATVSV của các đơn vị vẫn được duy trì đều đặn 01 lần/tháng dưới sự quản lý của Công đoàn bộ phận. Các kiến nghị của ATVSV đều được thực hiện nghiêm túc. Tháng ATVSLĐ hằng năm, Công đoàn đều phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyền truyền, huấn luyện; kiểm tra ATVSLĐ, đăng ký đảm nhận các công trình trọng điểm và công tác hỏi thăm động viên các gia đình chính sách, các công nhân bị TNLĐ…

Định kỳ hàng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động tham gia xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, tham gia xây dựng đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lý kỹ thuật, quản lý về công tác an toàn vệ sinh lao động - PCCN đạt hiệu quả.

Tăng cường huấn luyện, thực hiện nghiêm các chế độ chính sách cho người bị TNLĐ

Công tác huấn luyện ATVSLĐ cho công nhân, NLĐ trong Cty luôn được coi trọng. Cty đã phối hợp với Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng giáo trình, tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho người làm công tác quản lý, cán bộ chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động; người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với các nhóm đối tượng và bám sát Nghị định 44/2016/NĐ-CP; cập nhật quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò, lộ thiên của Bộ Công thương. Nội dung huấn luyện đang chuyển dần từ tình trạng lý thuyết sang việc huấn luyện thực hành. Tài liệu, bài giảng về ATVSLĐ có nội dung phong phú tích hợp các hình ảnh, video clip tạo sự sinh động trong quá trình giảng và tiếp thu kiến thức trên lớp. Hình thức đào tạo ngày càng đa dạng. Phương pháp giảng dạy từng bước được đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học.

Khi xảy ra tai nạn lao động các vụ TNLĐ, Công đoàn đều tham gia điều tra, giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghề bố trí công việc cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tất cả các nạn nhân bị tai nạn lao động sau khi điều trị khỏi vết thương, những công nhân trong diện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp đều được Cty gửi đi giám định y khoa, giải quyết đầy đủ chế độ theo đúng quy định của pháp luật và có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động. Những lao động sau khi giám định y khoa và phân loại sức khỏe thuộc loại IV, loại V sẽ được điều chuyển làm các công việc phục vụ, phụ trợ phù hợp với sức khỏe người lao động, như: gác trạm bảo vệ cửa lò, quyét dọn vệ sinh, cấp phát BHLĐ…

Bên cạnh đó, Cty tập trung giải quyết nhanh chóng các thủ tục với cơ quan BHXH tỉnh để người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định. Các chính sách đó đã động viên kịp thời, giúp người lao động bị TNLĐ, BNN và gia đình họ bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hằng năm vào Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ, Tháng công đoàn tham gia quản lý... Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tọa đàm, đối thoại với người lao động, thợ bậc cao trong đó có nội dung về công tác ATVSLĐ, về điều kiện và môi trường làm việc. Những buổi tọa đàm đều mang tính chất dân chủ, cởi mở và cầu thị do vậy hầu hết các kiến nghị, khúc mắc của người lao động trong các buổi tọa đàm đều được Giám đốc Công ty giải quyết kịp thời. Công ty đều tổ chức thăm hỏi những trường hợp bị TNLĐ, hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ tiền chăm sóc trong thời gian điều trị…

Từ sự quan tâm, sát sao của Ban Giám đốc và Công đoàn, từ năm 2013 đến nay, số vụ và số người bị TNLĐ, bị bệnh nghề nghiệp trong Cty đã giảm dần. An toàn lao động được đảm bảo giúp CNLĐ yên tâm, gắn bó hơn với Cty.

Đ.L

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: